Everest một lần được ngắm

Tác giả tại Trại Nền Everest. Ảnh: An Hạ
Tác giả tại Trại Nền Everest. Ảnh: An Hạ
Tác giả tại Trại Nền Everest. Ảnh: An Hạ
Lên top