European Super League: Cuộc chiến “ngoài vòng pháp luật”

12 đội bóng vẫn tuyên bố hình thành European Super League, bất chấp lời đe dọa bị cấm đoán từ FIFA lẫn UEFA. Ảnh: Marca
12 đội bóng vẫn tuyên bố hình thành European Super League, bất chấp lời đe dọa bị cấm đoán từ FIFA lẫn UEFA. Ảnh: Marca
12 đội bóng vẫn tuyên bố hình thành European Super League, bất chấp lời đe dọa bị cấm đoán từ FIFA lẫn UEFA. Ảnh: Marca
Lên top