EURO thời COVID-19, một mùa EURO lạ lùng, đặc biệt

Sẽ là một mùa EURO đặt biệt với khán giả Việt Nam. Ảnh: AFP
Sẽ là một mùa EURO đặt biệt với khán giả Việt Nam. Ảnh: AFP
Sẽ là một mùa EURO đặt biệt với khán giả Việt Nam. Ảnh: AFP
Lên top