Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ép sân dù "kém pheo", M.U bị Arsenal cầm hòa