Được bơm 200 triệu bảng, Frank Lampard nhắm 3 sao Seri A

Lampard được bơm tiền đi chợ. Ảnh: PA
Lampard được bơm tiền đi chợ. Ảnh: PA
Lampard được bơm tiền đi chợ. Ảnh: PA
Lên top