Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng để trường bắn “nằm im“