Đừng chê, bởi Công Phượng chỉ là cầu thủ dự bị ở ĐTVN