Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng bắt đội tuyển “ăn hành”