Đức - Thuỵ Điển: Đương kim vô địch gượng dậy sau cú sốc Mexico