Đức thắng hủy diệt 10-0, Argentina xách vali về nước