Đức cần làm mới mình trước Thụy Điển

Ảnh: FIFA.
Ảnh: FIFA.