Đua thuyền buồm thế giới: Đội “Vịnh Hạ Long” toàn người nước ngoài

Thuyền buồm "Vịnh Hạ Long - Việt Nam" sẵn sàng tham gia cuộc đua. Ảnh: Clipper Round the World Yacht Race
Thuyền buồm "Vịnh Hạ Long - Việt Nam" sẵn sàng tham gia cuộc đua. Ảnh: Clipper Round the World Yacht Race
Thuyền buồm "Vịnh Hạ Long - Việt Nam" sẵn sàng tham gia cuộc đua. Ảnh: Clipper Round the World Yacht Race

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top