Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự đoán kết quả Pháp vs Croatia: Chó "tiên tri" Hulk quyết đoán chọn "Gà trống Gô-loa"?