Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐT Việt Nam tập huấn tại TP.HCM đúng mùa mưa: HLV Hữu Thắng "sai đấu pháp"?