Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐT Việt Nam sang xứ Hàn "luyện công"