Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“ĐT Việt Nam phải quên chiến thắng đi ngay“