ĐT Việt Nam lần thứ 3 làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA

ĐT Việt Nam lần thứ 3 xếp ở hạng 98 thế giới. Ảnh: Hữu Phạm
ĐT Việt Nam lần thứ 3 xếp ở hạng 98 thế giới. Ảnh: Hữu Phạm
ĐT Việt Nam lần thứ 3 xếp ở hạng 98 thế giới. Ảnh: Hữu Phạm
Lên top