Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"ĐT Việt Nam được đi tập huấn sẽ rất có ích"