ĐT Việt Nam chuẩn bị cho phương án không có Tuấn Anh