ĐT Anh triệu tập đội hình: Hình hài Tam sư của Big Sam