Đồng Tháp 2 vô địch giải lão tướng Đồng Tháp mở rộng-Cúp BMC 2019

Đội Đồng Tháp 2 vô địch giải lão tướng Đồng Tháp mở rộng 2019. Ảnh Dương Thu
Đội Đồng Tháp 2 vô địch giải lão tướng Đồng Tháp mở rộng 2019. Ảnh Dương Thu
Đội Đồng Tháp 2 vô địch giải lão tướng Đồng Tháp mở rộng 2019. Ảnh Dương Thu
Lên top