Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đóng sổ kỳ cuyển nhượng: Ashley Young và Rooney ở lại M.U, thêm "Vịt con" Pato sang Trung Quốc