Đồng hương thầy Park bị nợ lương do Liên đoàn bóng đá Indonesia gặp khó

Các nhà tài trợ chưa chuyển tiền cho PSSI dẫn đến việc ông Shin Tae-yong bị nợ lượng. Ảnh: PSSI.
Các nhà tài trợ chưa chuyển tiền cho PSSI dẫn đến việc ông Shin Tae-yong bị nợ lượng. Ảnh: PSSI.
Các nhà tài trợ chưa chuyển tiền cho PSSI dẫn đến việc ông Shin Tae-yong bị nợ lượng. Ảnh: PSSI.
Lên top