Đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo có nguy cơ bị Indonesia sa thải

Huấn luyện viên Shin Tae-yong có nguy cơ bị liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải dù chưa dẫn dắt trận nào. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên Shin Tae-yong có nguy cơ bị liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải dù chưa dẫn dắt trận nào. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên Shin Tae-yong có nguy cơ bị liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải dù chưa dẫn dắt trận nào. Ảnh: PSSI
Lên top