Đòn gối bay của Martin Nguyễn là cú Knockout "xuất thần" nhất năm 2019

Đòn gối bay của Martin Nguyễn ấn tượng nhất năm 2019
Đòn gối bay của Martin Nguyễn ấn tượng nhất năm 2019
Đòn gối bay của Martin Nguyễn ấn tượng nhất năm 2019
Lên top