Đội tuyển Việt Nam được chào đón nồng nhiệt khi đến thăm làng SOS