Đội tuyển cử tạ hướng tới Thế vận hội Olympic Tokyo 2021

Lại Gia Thành (huy chương vàng Sea Games 30) và Đỗ Tú Tùng (huy chương vàng giải trẻ Châu Á 2020) là hai vận động viên được kỳ vọng sẽ là niềm hy vọng của cử tạ nước nhà những năm tới.
Lại Gia Thành (huy chương vàng Sea Games 30) và Đỗ Tú Tùng (huy chương vàng giải trẻ Châu Á 2020) là hai vận động viên được kỳ vọng sẽ là niềm hy vọng của cử tạ nước nhà những năm tới.
Lại Gia Thành (huy chương vàng Sea Games 30) và Đỗ Tú Tùng (huy chương vàng giải trẻ Châu Á 2020) là hai vận động viên được kỳ vọng sẽ là niềm hy vọng của cử tạ nước nhà những năm tới.
Lên top