Đội trưởng Huỳnh Như được tuyên dương tại quê nhà

Huỳnh Như tại buổi lễ vinh danh ở Trà Vinh
Huỳnh Như tại buổi lễ vinh danh ở Trà Vinh
Huỳnh Như tại buổi lễ vinh danh ở Trà Vinh
Lên top