Đối thủ của Olympic Việt Nam thua tan nát trên đất Thái