Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đối thủ của Olympic Việt Nam thua tan nát trên đất Thái