Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam: Hỏi thẳng, chờ đáp thật

Vừa qua bóng đá phong trào có nhiều bước phát triển. Ảnh: PT
Vừa qua bóng đá phong trào có nhiều bước phát triển. Ảnh: PT
Vừa qua bóng đá phong trào có nhiều bước phát triển. Ảnh: PT