Đội hình hay nhất năm của Premier League: 4 cánh chim lạ là ai?

4 cánh chim lạ trong đội hình hay nhất Premier League là ai? Ảnh:Daily Mail
4 cánh chim lạ trong đội hình hay nhất Premier League là ai? Ảnh:Daily Mail
4 cánh chim lạ trong đội hình hay nhất Premier League là ai? Ảnh:Daily Mail
Lên top