Đội hạng Nhất Bình Định chung tay hành động chống dịch COVID-19

Tập thể câu lạc bộ Bình Định cùng hành động để chống dịch COVID-19. Ảnh: BĐFC
Tập thể câu lạc bộ Bình Định cùng hành động để chống dịch COVID-19. Ảnh: BĐFC
Tập thể câu lạc bộ Bình Định cùng hành động để chống dịch COVID-19. Ảnh: BĐFC
Lên top