Đôi chân Hùng Dũng, cái đầu Hoàng Thịnh và chuyện đạo đức nghề nghiệp

Đôi chân là "tài sản" của các cầu thủ và phải được bảo vệ từ trong ý thức, trong đạo đức nghề nghiệp. Ảnh: Đông Đông
Đôi chân là "tài sản" của các cầu thủ và phải được bảo vệ từ trong ý thức, trong đạo đức nghề nghiệp. Ảnh: Đông Đông
Đôi chân là "tài sản" của các cầu thủ và phải được bảo vệ từ trong ý thức, trong đạo đức nghề nghiệp. Ảnh: Đông Đông
Lên top