Đội bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông tin thay huấn luyện viên

Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn. Ảnh: NHẬT ANH
Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn. Ảnh: NHẬT ANH
Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn. Ảnh: NHẬT ANH
Lên top