Đội Á quân Nhật Bản hợp tác, cam kết nâng tầm CLB Sài Gòn

FC Tokyo đặt niềm tin vào CLB Sài Gòn để bắt tay hợp tác, ngay sau khi CLB Việt Nam đổi chủ. Ảnh: NVCC.
FC Tokyo đặt niềm tin vào CLB Sài Gòn để bắt tay hợp tác, ngay sau khi CLB Việt Nam đổi chủ. Ảnh: NVCC.
FC Tokyo đặt niềm tin vào CLB Sài Gòn để bắt tay hợp tác, ngay sau khi CLB Việt Nam đổi chủ. Ảnh: NVCC.
Lên top