Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Độc và lạ: Đang thi đấu, cầu thủ phải dùng “khổ nhục kế” để thoát vòng lao lý