Từ Thanh Hoá đến… Barcelona:

Độc tài kiểu Bartomeu, dân chủ kiểu... bầu Đệ

Chủ tịch CLB Thanh Hóa - Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: H.A
Chủ tịch CLB Thanh Hóa - Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: H.A
Chủ tịch CLB Thanh Hóa - Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: H.A
Lên top