Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Độc đáo dàn máy cày diễu phố cổ vũ bóng đá cho đội tuyển U23 Việt Nam