Độc đáo dàn máy cày diễu phố cổ vũ bóng đá cho đội tuyển U23 Việt Nam