Đoàn Văn Hậu và câu chuyện “săn đuổi ước mơ”

Văn Hậu muốn tiếp tục ở lại Châu Âu. Nguồn: SC Heerenveen
Văn Hậu muốn tiếp tục ở lại Châu Âu. Nguồn: SC Heerenveen
Văn Hậu muốn tiếp tục ở lại Châu Âu. Nguồn: SC Heerenveen
Lên top