Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan, cuộc họp báo bất thường và sự bị động

Đoàn Văn Hậu trong buổi tập chiều 31.8 của đội tuyển (ảnh:Hoài Thu).
Đoàn Văn Hậu trong buổi tập chiều 31.8 của đội tuyển (ảnh:Hoài Thu).
Đoàn Văn Hậu trong buổi tập chiều 31.8 của đội tuyển (ảnh:Hoài Thu).
Lên top