Đoàn Văn Hậu đón thêm tin không vui từ SC Heerenveen

Đoàn Văn Hậu đối mặt với viễn cảnh ngồi chơi, xơi nước dài hạn tại giải Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu đối mặt với viễn cảnh ngồi chơi, xơi nước dài hạn tại giải Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu đối mặt với viễn cảnh ngồi chơi, xơi nước dài hạn tại giải Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top