Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn TTVN thượng cờ tại Olympic 2016