Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn TTVN tại Olympic: Nào mình cùng... xin lỗi