Đoàn Thể thao VN dự ASIAD 18 chỉ có 1 trưởng đoàn và 2 phó trưởng đoàn

Danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 chỉ có 1 trưởng đoàn và 2 phó trưởng đoàn Ảnh: Nam Nguyễn
Danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 chỉ có 1 trưởng đoàn và 2 phó trưởng đoàn Ảnh: Nam Nguyễn
Danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 chỉ có 1 trưởng đoàn và 2 phó trưởng đoàn Ảnh: Nam Nguyễn
Lên top