Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo 2020

Bà Lê Thị Hoàng Yến (trái) tiễn đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TDTT
Bà Lê Thị Hoàng Yến (trái) tiễn đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TDTT
Bà Lê Thị Hoàng Yến (trái) tiễn đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TDTT
Lên top