Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường dự Paralympic Tokyo 2020

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Bùi Lượng
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Bùi Lượng
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top