Djokovic mất hơn 6 tỉ đồng vì đánh bóng trúng trọng tài

Djokovic xin lỗi trọng tài dây Laura Clark vì cú đánh bóng khiến bà căng thẳng và lo sợ. Tuy nhiên, anh vẫn bị loại. Ảnh: ATP.
Djokovic xin lỗi trọng tài dây Laura Clark vì cú đánh bóng khiến bà căng thẳng và lo sợ. Tuy nhiên, anh vẫn bị loại. Ảnh: ATP.
Djokovic xin lỗi trọng tài dây Laura Clark vì cú đánh bóng khiến bà căng thẳng và lo sợ. Tuy nhiên, anh vẫn bị loại. Ảnh: ATP.
Lên top