Djokovic bị loại sốc bởi tay vợt không xếp hạt giống

Novak Djokovic đã là khán giải tại giải sau vòng 3. Ảnh: AFP
Novak Djokovic đã là khán giải tại giải sau vòng 3. Ảnh: AFP
Novak Djokovic đã là khán giải tại giải sau vòng 3. Ảnh: AFP
Lên top