Djokovic bị loại khỏi giải Mỹ mở rộng vì đánh bóng trúng trọng tài

Djokovic đến xin lỗi trọng tài dây nhưng cuối cùng anh vẫn bị truất quyền thi đấu. Ảnh: DT Next.
Djokovic đến xin lỗi trọng tài dây nhưng cuối cùng anh vẫn bị truất quyền thi đấu. Ảnh: DT Next.
Djokovic đến xin lỗi trọng tài dây nhưng cuối cùng anh vẫn bị truất quyền thi đấu. Ảnh: DT Next.
Lên top