Đình Luật nói gì sau “hành động lạ” trong trận đấu với SHB Đà Nẵng?